20 Kasım 2015 Klinik Araştırmalarda Güncel Yasal Düzenlemeler ve Uygulamalar Çalıştayı

      İstanbul Üniversitesi Klinik Araştırmalar Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezi katkıları ve TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun katılımı ile İstanbul Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu tarafından “Klinik Araştırmalarda Güncel Yasal Düzenlemeler ve Uygulamalar Çalıştayı” 20 Kasım 2015 tarihinde İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Çalıştaya araştırmacılar, etik kurul üyeleri, destekleyici temsilcileri, sözleşmeli araştırma kuruluşu temsilcileri ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu temsilcileri olmak üzere 100’ün üzerinde kişi katılmıştır.

      Yağız Üresin, Ahmet Oğul Araman ve Sedat Murat tarafından yapılan açılış konuşmalarının ardından çalıştayın sabah oturumlarında konuşmacılar tarafından durum tespiti, etik kurullar, ilgili yasal zemin ve uygulamalar, yönetmelikler hakkında bilgi verici sunumlar yapıldı. Öğleden sonra ise sorular ve sorunların tartışıldığı panel ile  çalıştay tamamlanmıştır.