Amaç ve Hedef (Misyon - Vizyon)

Amaç (Misyon) Hedef (Vizyon)
Klinik Araştırmalar konusunda kurumsal İnsanlığın sağlığı için
Standartlara göre çalışan Sektörün verimliliği için
Çalışma sayısını artıran Tarafların güveni için
Araştırmacı sorunlarını çözen Araştırmacıların bilgi kaynağı olmak için
Hasta güvenliğini en önde tutan Kamunun bilirkişisi olmak için
Alanla ilgili tüm soru ve sorunlara çözüm getiren bir merkez olmak Güvenilen ve öncü bir merkez olmak