Haberler

  1. Eğitim

    İyi Klinik Uygulamalar Eğitimi Resource Center Educational Tools: Clinical Trials and FDA Regulation ASHP Guidelines on Clinical Drug Research
  2. Mevzuat

    SAĞLIK BAKANLIĞI: YÖNETMELİKLER SAYFASI Tanı ve Tedavi Protokolleri Etik Kurulu Hakkında Yönetmelik Clinical Trials Guidance Documents: FDA Selected FDA GCP/Clinical Trial Guidance Documents U.S. Food and Drug Administration (FDA) Guidelines for Conduct of Clinical Trials ICH - GCP Guidelines for Clinical Trials Clinicaltrials.gov: A service of the U.S. National Institutes of Hea
  3. Klinik Araştırma Merkezi kuruldu

    İstanbul Üniversitesi Klinik Araştırmalar Mükemmeliyet Merkezi kuruldu.