İlkeler ve Temel Değerler

İlke ve Temel Değerler
Hızlı ve Yalın Çalışma
Güçlü Bilişim Altyapısı
Kaynak Sorunu Olmaması
Bilimsel Değerlerin Önceliği
İnsanlığa Saygı ve Yaşama Katkı
Etik Değerlerin Vazgeçilmezliği
Kurumsal ve Sistemli Çalışma
Standartlara ve Talimatlara Tam Bağlılık
Daima Daha İyi ve Faydalıyı Aramak
Uluslararası Güven Merkezi Olmak
Çalışmacıların Ana Güven Merkezi Olmak
Kamunun Temel Bilim Merkezlerinden Olmak
Kurumsal Aidiyeti En Öncelikli Tutmak
Hastaların Güvenliğini Temel Almak
Mali Şeffaflık ve Verimliliği Elde Etmek