Klinik Araştırmalarda Sekretarya ve İyi Klinik Uygulamalar Eğitimi

 

 

İstanbul Üniversitesi Klinik Araştırmalar Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezi (İUKAMM) tarafından İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik
Kurulu koordinasyonunda, 19 Aralık 2014 tarihlerinde İstanbul Tıp Fakültesi Pembe Salon'da, "Klinik Araştırmalarda Etik Kurul Sekretarya ve İyi Klinik Uygulamalar Kursu Programı" düzenlenmiştir.
25 Haziran 2014 tarihli ve 29041 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" , 6 Eylül 2014 tarihli ve 29111 Sayılı
Resmî Gazete'de yayımlanan "Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları Yönetmeliği" ve güncellenen kılavuzlar çerçevesinde yapılan eğitim toplantısına, hedeflenen kitlenin üstünde katılım sağlanmıştır.
 
 
Eğitim Materyalleri :
 

1.YAĞIZ ÜRESİN : KLİNİK ARAŞTIRMALAR NEDİR

2.MUHTAR ÇOKAR

3.YAĞIZ ÜRESİN İYİ KLİNİK UYGULAMALAR VE KLİNİK ARAŞTIRMALARDA TARAFLAR

4.MERAL DEMİR

5.AYŞEN BULUT

6.SELÇUK ŞEN

7.DİLEK TEMİZ ÖZBEK