Yönetim

 1. Kalite ve Kurumsallaşma

  İÜKAMM Uluslararası Klinik Araştırma Merkezleri Ağı'na kurucu üye olarak katıldı. İstanbul Üniversitesi Klinik Araştırmalar Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezi, MÜKEMMELİ arama yoluna önce Yenilenme için Re-Engineering Metodları, Makro Sistem Tasarımı için Yalın 6 Sigma Yöntemleri ve arkasından eldeki imkanlarla bir miktar daha iyisini yaparak basamaklı ve sıçramalı yöntemleri b
 2. Yapısal Şema

  Süreç Şeması için tıklayınız Kullanıcı Adı = qpr Parola = demo
 3. Müdür ve Yardımcıları

  Merkez Müdürü Prof.Dr. Ahmet ARAMAN İ.Ü. Eczacılık Fakültesi Dekanı Müdür Yardımcısı Prof.Dr. Özgün ENVER İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Müdür Yardımcısı Prof.Dr. Ali Yagız ÜRESİN İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
 4. İlkeler ve Temel Değerler

  İlke ve Temel Değerler Hızlı ve Yalın Çalışma Güçlü Bilişim Altyapısı Kaynak Sorunu Olmaması Bilimsel Değerlerin Önceliği İnsanlığa Saygı ve Yaşama Katkı Etik Değerlerin Vazgeçilmezliği Kurumsal ve Sistemli Çalışma Standartlara ve Talimatlara Tam Bağlılık Daima Daha İyi ve Faydalıyı Aramak Uluslararası Güven Merkezi Olmak Çalışmacıların
 5. Amaç ve Hedef (Misyon - Vizyon)

  Amaç (Misyon) Hedef (Vizyon) Klinik Araştırmalar konusunda kurumsal İnsanlığın sağlığı için Standartlara göre çalışan Sektörün verimliliği için Çalışma sayısını artıran Tarafların güveni için Araştırmacı sorunlarını çözen Araştırmacıların bilgi kaynağı olmak için Hasta güvenliğini en önde tutan Kamunun bilirkişisi olmak için Alanla ilgili tüm soru ve sor
 6. Yönetim Kurulu

      Rektör Prof. Dr. Mahmut AK Müdür Prof. Dr. Ahmet ARAMAN Hastanelerden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep GÜLOĞLU İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahaüddin ÇOLAKOĞLU Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı  Prof. Dr.Alaattin DURAN Kardiyoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sait Mesut DOĞAN Onkoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ahmet KİZİR
 7. İletişim

  İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü 34452 Beyazıt / Fatih - İstanbul Tel: +90 212 440 00 00 (PBX - İstanbul Üniversitesi) Dahili Hat: 13542 - 13541 Mail: klinikarastirmalar@istanbul.edu.tr Banka Hesap Numaraları Banka Adı: Halk Bankası Şube: Beyazıt TL:   TR78 0001 2009 8200 0006 2005 66 USD:TR09 0001 2009 8200 0058 0001 96 EUR:TR79 0001 2009 8200 0058 0001 97 GBP: TR25 0001 20
 8. Hakkımızda

  İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Klinik Araştırmalar Mükemmeliyet Merkezi; Önce kurumsal sorunları çözmek, Arkasından da bölgesel ve ulusal sorunları çözümler üretmek, Ülkemizin Klinik Araştırmalar konusunda gelişmesi sağlamak, Yeni teknolojiler ve moleküller geliştirerek yüksek katma değerli sektörel ilerlemeye katkı sağlamak amaçlı kurulmuştur.
 9. Klinik Araştırmalar Merkezinin Görevi

  Dikkatle planlanmış klinik araştırmalar, insanlardaki hastalıklara karşı yeni tedavi yöntemleri geliştirilmesi açısından en güvenli ve hızlı yöntemlerdir.