Eğitimlerimiz

İstanbul Üniversitesi Klinik Araştırmalar Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezi (İUKAMM) tarafından İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu koordinasyonunda, 30 – 31 Ekim 2014 tarihlerinde Kalamış Wyndham Hotel’de , etik kurul üye ve üye adaylarına yönelik olarak “Etik Kurulların Yapılanması için Standardizasyon Gereklilikleri Kursu Programı” düzenlenmiştir. 25 Haziran 2014 tarihli ve 29041 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan “Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ve 6 Eylül 2014 tarihli ve 29111 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan “Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları Yönetmeliği” çerçevesinde yapılan toplantı 100 kişinin katılımıyla tamamlanmıştır. Yoğun ilgi nedeniyle kursun tekrarının yapılması planlanmaktadır, tarih yakın zamanda ilan edilecektir.

Görmek İstediğiniz Dökümanın Üzerine Tıklayarak Görüntülüyebilirsiniz / Yazdırabilirsiniz.

 

 

İstanbul Üniversitesi Klinik Araştırmalar Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezi (İUKAMM) tarafından İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar EtikKurulu koordinasyonunda, 19 Aralık 2014 tarihlerinde İstanbul Tıp Fakültesi Pembe Salon'da, "Klinik Araştırmalarda Etik Kurul Sekretarya ve İyi Klinik Uygulamalar Kursu Programı" düzenlenmiştir.25 Haziran 2014 tarihli ve 29041 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" , 6 Eylül 2014 tarihli ve 29111 Sayılı
Resmî Gazete'de yayımlanan "Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları Yönetmeliği" ve güncellenen kılavuzlar çerçevesinde yapılan eğitim toplantısına, hedeflenen kitlenin üstünde katılım sağlanmıştır.
 
 
Eğitim Materyalleri :
 

1.YAĞIZ ÜRESİN : KLİNİK ARAŞTIRMALAR NEDİR

2.MUHTAR ÇOKAR

3.YAĞIZ ÜRESİN : İYİ KLİNİK UYGULAMALAR VE KLİNİK ARAŞTIRMALARDA TARAFLAR

4.MERAL DEMİR

5.AYŞEN BULUT

6.SELÇUK ŞEN

7.DİLEK TEMİZ ÖZBEK

   İstanbul Üniversitesi Klinik Araştırmalar Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezi katkıları ve TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun katılımı ile İstanbul Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu tarafından “Klinik Araştırmalarda Güncel Yasal Düzenlemeler ve Uygulamalar Çalıştayı” 20 Kasım 2015 tarihinde İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Çalıştaya araştırmacılar, etik kurul üyeleri, destekleyici temsilcileri, sözleşmeli araştırma kuruluşu temsilcileri ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu temsilcileri olmak üzere 100’ün üzerinde kişi katılmıştır.

   Yağız Üresin, Ahmet Oğul Araman ve Sedat Murat tarafından yapılan açılış konuşmalarının ardından çalıştayın sabah oturumlarında konuşmacılar tarafından durum tespiti, etik kurullar, ilgili yasal zemin ve uygulamalar, yönetmelikler hakkında bilgi verici sunumlar yapıldı. Öğleden sonra ise sorular ve sorunların tartışıldığı panel ile  çalıştay tamamlanmıştır.

İstanbul Üniversitesi Klinik Araştırmalar Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde 19 Kasım 2015 tarihinde İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesin de "İyi Klinik Uygulamalar ve Temel Klinik Araştırma Eğitimi" gerçekleştirilmiştir. Eğitime yaklaşık 100 kişi katılmıştır.