İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve Kardiyoloji Ensititüsü Klinik Araştırma çalışmaları tarafımızca yapılmamaktadır.İlgili birimlere başvurmanız ve bilgi almanızı rica ederiz.